Doelgroep

All Stars begeleiding is een organisatie die begeleiding en ondersteuning biedt aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen die bekend zijn met o.a.:

  • Gedragsproblemen
  • Verstandelijke beperkingen
  • Fysieke beperkingen
  • Autisme spectrum-stoornissen
  • ADHD, ADD
  • Niet-aangeboren hersenletsel.

Waarom All Stars begeleiding?
Het allerbelangrijkste voor ons is uiteindelijk de motivatie waarom iemand begeleiding van ons wil. We denken namelijk zo min mogelijk in beperkingen, maar kijken juist naar datgene wat wel mogelijk is. Je kunt altijd contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken. In een persoonlijk gesprek kunnen we namelijk beter aangeven of datgene wat we bieden, ook aansluit bij jouw verwachtingen. We begeleiden geen jongeren die ernstig grensoverschrijdend gedrag vertonen of verpleging nodig hebben tijdens onze diensten. Een bepaalde mate van zelfstandigheid is een vereiste.