Klachten

Wat is een klacht?
Een klacht is een uiting van ongenoegen en kan overal over gaan. Een klacht in de zorg kan over meer gaan dan alleen over fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie kan van alles misgaan. Het gaat om zaken die volgens u anders hadden moeten of kunnen verlopen. De aard en de ernst van de klachten kunnen dus zeer verschillend zijn.

Klachtenregeling
We hopen natuurlijk dat het niet nodig is maar waar gewerkt wordt kan ook een fout gemaakt worden of miscommunicatie ontstaan. Bij klachten kan er in eerste instantie contact opgenomen worden met de directie van All Stars begeleiding. Mochten dit niet voldoende zijn dan kan onze externe klachtenfunctionaris van de Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg worden ingeschakeld. 

Externe klachten
Heeft u het gevoel dat uw klacht na het doorlopen van de interne klachtenprocedure niet naar tevredenheid is afgehandeld, of wilt u direct de klacht extern indienen, dan kunt u zich wenden tot onze externe klachtenfunctionaris. Hiervoor zijn wij aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg.

Naam externe klachtenfunctionaris:    mevr. A. Duimel
Telefoon externe klachtenfunctionaris:  023-7001210

Klik op onderstaande link om naar de pagina van onze externe klachtenfunctionaris te gaan en op die manier een klacht in te dienen:

http://www.lkgz.nl/ankie-duimel.html