Over ons

Missie , visie & kernwaarden

Missie
De missie van All Stars begeleiding is om jou te ondersteunen bij het zelfredzaam worden in alles wat binnen je mogelijkheden ligt. We geven jou handvatten zodat je jouw talenten optimaal kunt benutten. We creeeren samen een fijne en veilige omgeving waarin je jezelf kunt zijn en waar positieve eigenschappen worden gezien. We dagen je uit op sportief gebied en willen je de meerwaarde van bewegen laten ervaren. Verbinding staat hierin centraal.

Visie
Onze visie is:  een vertrouwde en stabiele relatie vormen de basis. Een basis van waaruit je kan gaan ontwikkelen en doorgroeien!

Kernwaarden
In de begeleiding houden we vast aan onze kernwaarden:

  • Betrokkenheid
    In onze zorg en begeleiding sluiten wij aan op de individuele mogelijkheden en wensen van onze cliënten.
  • Betrouwbaarheid
    Vertrouwen is de basis. We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen.

Jeroen Reijntjes

Mijn naam..
Jeroen Reijntjes, 32 jaar en hou van het leven.
Wanneer ik wakker wordt heb ik zin in de dag!
Ik zie meer kansen, dan problemen. Ik vind mensen interessant, ik zie mezelf als een nieuwsgierige jonge vent. Ik houd van puur contact met alle gevoelens en gedachten die hierbij horen.
Daarnaast ben ik een type die samen met mijn vriendin de backpack op de rug gooit en nieuwe plekken wil zien. Ik wil ontdekken. Sporten, ja heerlijk!

Werkwijze:
Persoonlijk en professioneel, op basis van goed contact en gelijkwaardigheid.
Er zit een actieve sfeer verweven in de manier van begeleiden. We maken ruimte voor humor en creëren tijd en motivatie om de samen gestelde doelen te behalen. Doelen zijn haalbaar wanneer deze van jezelf zijn en wanneer je er tijd in wil steken.
Op een prettige wijze motiveer ik je om ook zelfstandig te investeren in je doelen.

In mijn opleiding tot psychomotorisch therapeut en bewegingsagoog heb ik de meerwaarde van sport, spel & lichaamsgeoriënteerde oefeningen gezien en ervaren. Vanuit psychomotorisch oogpunt begeleid ik al mijn individuele cliënten.
Lichaamsbeleving en beweging staan hierin centraal. Door bewegingsgerichte of lichaamsgeoriënteerde oefeningen breng ik je in beweging of laat ik het ‘moment’ het nu ervaren. Op deze manier leer je op een ervaringsgerichte manier lichaamsignalen, gevoelens en patronen te herkennen en te begrijpen. In dit proces gaan we samen opzoek naar handvatten om bepaalde nieuwe vaardigheden eigen te maken die helpend zijn voor hetgeen je wil bereiken.

Opleiding:
HBO Psychomotorische therapie en bewegingsagogie

Gevolgde cursussen:
– Cursus Positieve Psychologie in de praktijk (Rino groep)
– Trainen en coachen van jongeren met autisme (NOC*NSF)
– Basiscursus acceptance en commitment therapie in de praktijk  (ACT-EMDR centrum)
– Oplossingsgericht en systemisch coachen (InMens training en coaching)

Tim Horstik

Mijn naam is Tim Horstik. Maatschappelijk werker van beroep en woonachtig in de Achterhoek.

Dat ik met mijn werk mensen kan helpen, inspireren en ondersteunen vind ik heel waardevol. Helemaal nu ik dat met All Stars op mijn eigen manier kan vormgeven. Samen met Jeroen heb ik al veelvuldig ervaren hoe belangrijk het is om jongeren een helpende hand toe te steken of vaardigheden te leren waardoor ze zich beter staande kunnen houden in de maatschappij. Ik probeer jongeren er daarom letterlijk toe te bewegen zichzelf te ontwikkelen. Daarmee wil ik ze laten ervaren dat ze vaak nog veel meer in hun mars hebben dan ze zelf denken. Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk sport ofwel bewegen daarbij kan zijn.

Opleidingen:
HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Gevolgde cursussen en opleidingen:
– ACT basiscursus (ACT Guide)
– Basiscursus Acceptance en Commitmenttherapie in de praktijk (ACT-EMDR centrum)
– Cursus positieve psychologie in de praktijk (Rino groep)
– Trainen en coachen van jongeren met autisme (NOS*NSF)